Bestyrelsen i Frederikssund og omegn lokalafdeling består af følgende:

Formand    
Grethe Olsen
Tlf. 24 98 67 67
E-mail grols14@gmail.com

Næstformand
Elsebeth Hutters
Tlf. 27 20 92 13
E-mail e.hutters@gmail.com

Kasserer  
Ole Find Jensen
Tlf. 21 61 56 90
E-mail ole.find.jensen@gmail.com

Sekretær
Lis Olsen
Tlf. 47 31 05 65
E-mail lisolsen.frederikssund@gmail.com

Best.medl.
Guri Bjerregaard
Tlf. 22 81 46 86
E-mail guri_bjerregaard@yahoo.dk

Best.medl. 
Eva Mejnert
Tlf. 47 31 09 09
E-mail mejnert@pc.dk

Best.medl.    
Ingerlise Larsen
Tlf. 51 27 97 33
E-mail ingerliselarsen8@gmail.com

Suppleant
Risa  Mulvad Svanborg
Revisorer
Hans Simmelkær
Kenneth Jensen
Revisorsuppleant
Vakant